Добре дошли в Библиотечно-информационния комплекс

на Висше училище по мениджмънт!

 

Свободният достъпът до съвременни библиотечни документи и информационни източници е основен ресурс за качественото образование на нашите студенти и работата на нашите преподаватели и служители. Така те са поставени в равностойно положение с колегите си от най-известните висши училища по света.

В Библиотечно-информационния комплекс на Висше училище по мениджмънт, който се състои от три библиотечно-информационни центъра, ние осигуряваме на студентите, преподавателите и служителите на ВУМ, както и на други потребители, свободен достъп до хиляди заглавия по маркетинг, мениджмънт, икономика, финанси, счетоводство, предприемачество, туризъм и гостоприемство, хотелиерство, ресторантьорство, готварство, информационни технологии, чуждоезиково обучение и др. Ние разполагаме с богата колекция от книги, аудио и видео издания, картографски издания, периодични издания и дисертации на български език, английски език, френски език, немски език, руски език и др. езици.

В БИК осигуряваме свободен достъп до редица електронни бази данни, включително и пълнотекстови.

Ние предлагаме на нашите потребители спокойна обстановка и професионално обслужване чрез модерни библиотечно-информационни технологии.

З А П О В Я Д А Й Т Е ! ВИЕ СТЕ НАШИЯТ СПЕЦИАЛЕН ЧИТАТЕЛ!

Не се колебайте  да потърсите при нас съдействие

за решаване на въпроси от всякакъв характер!

Приканваме Ви ...

Присъединете се към нашата инициатива „Ние правим зелен нашия Библиотечно-информационен комплекс“

Дарете в Библиотечно-информационния комплекс картички или снимки на исторически, туристически или природни забележителности от Вашето родно място или от областта, в която живеете, независимо през коя година са издадени те! С тях ние експонираме изложба Преоткрийте …@Вашата библиотека