Електронни каталози

Интегрираната информационна система на Библиотечно-информационния комплекс /БИК/ на Висше училище по мениджмънт, включително и електронните каталози и картотеки, се изгражда от началото на 2009 г. с програмен продукт ”Автоматизирана библиотека”.

В нашитеелектронни каталозии картотеки /бази данни „Книги“, Статии“, „CD,касети“ и „Дисертации“/ са достъпни описанията на различни по вид библиотечни документи, които притежаваме в нашите колекции; описанията на подбрани статии от периодични издания и сборници, както и на части от книги от областите, свързани със специалностите във ВУМ, със самото Висше училище по мениджмънт и неговите партньорски неправителствени и стопански организации; както и описанията на дипломните работи на нашите бакалаври и магистри. Пълните текстове на дипломните работи са достъпни в Библиотечно-информационния център на БИК в гр. Добрич.

Базите данни са достъпни на адрес:

library.vumk.eu

При отварянето на страницата на търсачката ще намерите и помощ за търсенето на информация.

Ако имате проблеми при търсенето, не се колебайте да се свържете с нас!

Успешна работа!