Плагиатството е много стар и много сериозен етичен проблем както в световен мащаб, така и в българските академични среди. Той стои особено остро и пред дипломантите в различните образователни степени във висшите учебни заведения.  Как се преодолява научното мошеничество? Ние във Висше училище по мениджмънт работим последователно и сме особено отговорни, за да не допускаме по никакъв начин кражба на чужда интелектуална собственост.

За да научите повече за плагиатството:

Арсенова, Искра. Причини за плагиатството в България. //Наука (София), 2015, №1 с. 30-34

Василева, Ирена и Мария Чанкова. Плагиатството от Интернет. //Наука (София), 2015, №2 с. 34-39

Петрова, Елена Плагиатството между логореята и съпротивата. //Наука (София), 2015, №2 с. 29-31

Пресиянов, Добромир. Проблемът за публичната видимост на плагиатството. //Наука (София), 2015, №2

с. 32-34

Русинова, Евгения. SOFT плагиатство. //Наука (София), 2015, №2с. 39-41

Кустий, Шарл. Една история на академичното плагиатство. Прев. от фр. Амелия Милчева. - Прев. от сайта:  http://www.fabula.org/atelier.php?Histoire_du_plagiat_universitaire //Език и литература (София), 2011, № 1/2, с. 202-215


Явашчев, Сево. Висшето образование и плагиатството. //Наука (София), 2015, №1 с. 35-39

 

   

Попитай библиотекаря