Eразъм за всички

            Новата програма за образование, обучение, младежта и спорта на Европейския съюз за периода 2014-2020 година се нарича „Еразъм за всички” и е с общ бюджет от 19 млрд. Евро.

           Програмата ще осигури финансова подкрепа на над 5 000 000 европейски граждани да се обучават в чужбина. Рационализираната структура на новата програма – наред със значително по-големия размер средства – ще позволи на ЕС да предостави много повече възможности на студенти, стажанти, млади хора, преподаватели, работещи в сферата на младежта и други лица да подобрят своите умения, личностно развитие и перспективи за работа.

            Предложената от Комисията програма „Еразъм за всички“ ще позволи на:

- 2,2 милиона студенти да получат стипендии, за да прекарат част от своя период на образование или обучение в чужбина;

- 735 000 учащи в курсове за професионално обучение да получат част от своето образование или обучение в чужбина (в сравнение с 350 000 по настоящата програма);

- 1 милион преподаватели, инструктори и работещи в сферата на младежта да получат финансиране за преподаване или провеждане на курсове на обучение в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящите програми);

- 700 000 млади хора да проведат стаж в предприятие в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящата програма);

- 330 000 студенти в магистърски програми да се възползват от гаранции за заем в рамките на съвършено нова схема, който да им помогне да финансират своето образование в чужбина;

- 540 000 млади хора да извършат доброволческа дейност в чужбина или да участват в младежки обмени (в сравнение с 374 000 по настоящата програма);

- 34 000 студенти да получат стипендии за съвместна образователна степен, в която се включва следване в поне две висши учебни заведения в чужбина (в сравнение с 17 600 по настоящата програма);

- 115 000 институции/организации, работещи в сферата на образованието и/или младежките дейности, или други органи да получат финансиране за сформиране на над 20 000 „стратегически партньорства“ за съвместни инициативи и насърчаване на обмена на опит и ноу-хау;

- 4 000 образователни институции и предприятия да сформират 400 „алианси на знанието“ и секторни „алианси на уменията“, които да подобрят възможностите за наемане на работа, иновациите и предприемачеството.