подкрепа за знания @вашата библиотека

О Т Г О В О Р И

на най-често задаваните въпроси

 • Какви услуги мога да получа в Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: В БИК всеки регистриран ползвател може да:

- заема неограничен брой библиотечни документи за ползване на място;

- заема едновременно до 3 книги за домашно ползване - ако е студент, преподавател или служител на ВУМ и всички негови структури;

-ползва традиционните и автоматизираните информационно-търсещи системи;

- прави поръчки за доставка на документи от други библиотеки при условията на Междубиблиотечно заемане в страната и чужбина;

- работи с компютър – текстообработка, запис на файлове върху преносим носител, сканира документи, свързани с груповите задания в учебната дейност /без лекции/;

времето за работа е неограничено, но ние приканваме потребителите да се съобразяват с нуждите на своите колеги;

- ползва Интернет, онлайн бази данни, обучителни системи и периодични издания – без записване на филми и музика, както и без посещения на порнографски сайтове;

- получава съдействие за работа с компютър и Интернет;

- получава устна и електронна библиографска или пълнотекстова информация.

 • Как мога да получа карта за ползване на Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: Всички студенти попълват Карта на ползвателя на БИК, с която започва процедурата за регистрирането им като ползватели на БИК, още при записването им във Висше училище по мениджмънт и получават ламинирана своята лична карта с индивидуален баркод при получаването на студентската си книжка.

Преподавателите и служителите във Висше училище по мениджмънт и неговите структури, както и външните потребители, се регистрират в БИК или неговите филиали.

 • Какви документи са нужни, за да получа карта за ползване на Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: Новоприетите студенти попълват в съответния Учебен отдел Карта на ползвателя заедно с нужните за записването им документи. Предоставят и 2 снимки с паспортен размер. Преподавателите, служителите и външните потребители представят в съответния Библиотечно-информационен център лична карта, попълват Карта на ползвателя и предоставят 2 снимки с паспортен размер.

 • Какви карти са нужни за ползването на Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: За ползването на БИК се изготвят 4 вида карти – една традиционна «Карта на ползвателя» за служебната картотека на ползвателите, една традиционна с персонален електронен баркод за ползвателя и една традиционна за Картотека «Заети библиотечни документи». При всяко свое посещение ползвателят удостоверява с личната си карта с персонален баркод, че е регистриран.

 • За колко време е валидна картата за ползване на услугите на Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: Картата се пререгистрира служебно в началота на всяка календарна година и е валидна до отписването на ползвателя на нашите услуги.

 • Какъв е режимът за ползване на библиотечни документи?

Отговор: Всички ползватели могат да заемат на място в съответния библиотечно-информационен център всички видове документи от библиотечните колекции. За дома могат да заемат документи само студентите, преподавателите и служителите на ВУМ и неговите структури. За дома не се предоставят документи от фондовете «Читалня», «Дипломни работи», «Справочници», «нетрадиционни документи» «Периодични издания“, както и документи от тематичните колекции на сбирка “Дребни и служебни издания”. Външните ползватели могат да заемат библиотечните документи само на място.

 • За колко време мога да заемам библиотечни документи за дома?

Отговор: Срокът за ползване на заети за дома библиотечни документи е 30 дни. Той може да бъде продължен още два пъти, ако документите не се търсят в момента. За много търсени документи библиотекарите могат да определят и по-кратки срокове за ползване за дома.

 • Как мога да ползвам компютърно потребителско място в Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: Компютърно потребителско място в библиотечно-информационните центрове се ползва свободно – без заплащане и без парола.

 • Къде мога да прочета повече за Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: На разположение на всички читатели и потребители са Правилник за организацията и дейността на Библиотечно-информационния комплекс на Висше училище по мениджмънт, Стратегия за развитие, Правила за обслужване на ползвателите.

 • Какво е работното време на Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: През учебната година работното време е: понеделник-петък : 8.00 – 17.00

Можете да направите уговорка чрез Учебен отдел по време на подготовката на дипломна работа:

събота и неделя: 8.00 – 14.00

Извън учебната година работното време на БИК е:

понеделник-петък: 8.00-16.30 часа

 • Какви са възможностите за връзка с Библиотечно-информационния комплекс?

Отговор: 

Телефон в град Добрич: 058/655-614

Е-mail:  library@vumk.eu

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Умоляваме ползващите услугите на библиотечено-информационните центрове в другите градове да се информират на място за контактите.

Знаете ли ,че...

 • Библиотеката на Висше училище по мениджмънт е основана през 1992 г., а БИК е открит през 2005 г. като БИК на Висше училище Международен колеж.

 • През май 2015 г. се трансформира в БИК на Висше училище по мениджмънт.

 • През 2009 г. започва изграждане на автоматизирни бази данни чрез библиотечния софтуер «АБ» .

 • Библиотечно-информационният комплекс участва в Световната програма за подкрепа на библиотеките @your library.

 • Библиотечно-информационният комплекс връчва ежегодна награда за абсолвент – Грамота Най-активен ползвател на библиотечно-информационните услуги на БИК на ВУМ.

 • Библиотечно-информационният комплекс е участник в движението “Направи зелен@ твоята библиотека“ на Българската библиотечно-информационна асоциация“.

Приканваме Ви ...

Дарете в Библиотечно-информационния комплекс картички или снимки на исторически, туристически или природни забележителности от Вашето родно място или от областта, в която живеете, независимо през коя година са издадени те!

С тях ние експонираме изложби Преоткрийте България @ Вашата библиотека“ иПреоткрийте света @ вашата библиотека“

З А П О В Я Д А Й Т Е !

ВИЕ СТЕ НАШИЯТ СПЕЦИАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ

lic.vumk.eu

Не се притеснявайте да потърсите при нас съдействие за решаване на въпроси от всякакъв характер!

Екип на Библиотечно-информационен комплекс на ВУМ – БИЦ в гр. Добрич:

Директор на БИК: Елена Коева-Юрченко

Библиотекар: Христина Димова