Знаете ли, че...

 

Библиотеката на Висше училище Международен колеж е основана през 1992 г., а БИК е открит през 2005 г.

 

Библиотечно-информационният комплекс участва в Светочната програма за подкрепа на библиотеките @your library.

 

През 2009 г. започва изграждане на автоматизирани бази данни чрез библиотечния софтуер "АБ".

 

Библиотечно-информационният комплекс връчва ежегодна награда за абсолвент - Грамота Най-добър читател.

 

Библиотечно-информационният комплекс инициато е инициатор на движението "ВУМК - екотеритория" - за икономично изразходване на вода, електроенергия, хартия и офис консумативи.