Р О Д И Т Е Л И Т Е,   Д Е Т Е Т О,   К Н И Г А Т А,   Ч Е Т Е Н Е Т О 

/С ъ в е т и   з а   р о д и т е л и/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Вашето дете е на възраст под две години

Развитие на детето

 • Детето се учи постепенно да реагира на Вашия глас и на други звуци.
 • Детето се учи постепенно да разпознава различните усмивки и възгласи.
 • На 11 месеца бебето трябва да играе с играчки, издаващи звуци.
 • На 12 месеца детето трябва да разбира прости думи, да реагира на движения на ръцете, на мимики и на промяната в интонацията на гласа. Нормално е да слага гумени играчки в устата си и да разгръща страницитена книжки.

Техники за приобщаване на детето към книгата

 • Четете на глас на бебето, за да подпомогнете приучването да реагира на Вашия глас и на други звуци.
 • Вземете детето на ръце и отворете книгата. Не се огорчавайте, ако то започне да дъвче книгата със зъби. Можете да дадете на детето играчка или да му купите книги, които са годни за дъвкане и не са скъпи.
 • Разгръщайте страниците бавно и му разказвайте какво виждате на картинките. Използвайте прости названия за картинките, за да може детето да подражава на Вашия глас и интонация.
 • Поощрявайте детето си, ако то търси нова дума, дори ако я употребява неправилно.
 • Изпейте му песен с рими.
 • Окуражавайте детето да “чете” това, което вижда на книгата.
 • Понякога карайте детето да повтаря след Вас произнесена дума.
 • Избирайте кратки текстове. Пет минути четене са напълно достатъчни като начало на заниманията. Повечето деца до две годишна възраст не могат да се концентрират повече от пет минути.
 • Използвайте книги - играчки.
 • Избирайте книги с едър шрифт, с прости и цветни илюстрации, с песни и рими.
 • Понякога такива книги се намират и в библиотеките.

Вашето дете е на възраст между две и три години

Развитие на детето

 • Детето употребява две и повече думи и съставя кратки изречения.
 • Задава въпроси и отговаря на кратки запитвания.
 • Подражава на звуците на възрастните, на техните предложения.
 • Използва цветни моливи и маркери за писане.
 • Слуша внимателно приказките, които му се четат на глас.
 • Радва се на играта на пръстите.
 • Обича да играе театър и въплъщаването в различни роли.
 • Обича да задава въпроса “защо”.
 • Харесва да назовава обектите.
 • Обича да рисува това, което му е прочетено.

Техники за приобщаване на детето към книгата

 • Да се определи време за четене.
 • Да се четат отново кратки текстове, но постепенно да се прави опит за удължаване на времето за четене и слушане.
 • Да се избират приказки, песни и разкази, които имат лесно съдържание и са съставени от прости изречения.
 • Да се използват кукли и животни - играчки за онагледяване на приказките.
 • Нека детето само избира понякога книгите. Това е добре. Вие можете да се опитате да му четете, но ако то не може да възприема текста, може да му се повтори думата, за да я запомни добре.
 • Сменяйте интонацията на гласа за различните части от текста.
 • Говорете за книгите, които сте прочели с Вашето дете. Това ще му помогне да свърже историята с нещата от живота.
 • Не се тревожете, ако Вашето дете не иска да стои на едно място докато четете. То слуша дори да кръжи наоколо.
 • Посетете библиотека и изберете за детето някакво занимание от дейностите, които тя предлага за децата.

Вашето дете е на възраст между три и четири години

Развитие на детето

 • Детето започва да разпознава буквите и цифрите. Разпознава ги в напечатан текст с прости названия.
 • Детето започва да разбира значението на понятията до, близо, под, над, далеч.
 • Слуша и може да се концентрира за извършването на специфични задачи за кратко време.
 • Търси смисъла на разговорите.
 • Обича да му се чете и да разпознава книгите.

Техники за приобщаване на детето към книгата

 • Да се отделя всеки ден време за четене.
 • Да се посещава често библиотеката и детето да се включва в дейностите и за деца.
 • Да се избират книги с илюстрации.
 • Да му се пеят песни с рими. Ако Вашето дете говори в рими, говорете му и Вие в рими.
 • Вземете на детето книжки за оцветяване, пъзели и книжки за изрязване.
 • Говорете с него за случващото се с Вас всеки ден. Обяснявайте му къде отивате, какво точно работите и правите.
 • Нека Вашето дете Ви помага в подреждането, готвенето и в други домакински дейности.
 • Окуражавайте детето в опитите му да чете.

Вашето дете е на възраст между пет и шест години

Развитие на детето

 • Детето разбира, че текстът се чете от ляво на дясно.
 • Учи текстове на песни и азбуката.
 • Познава прости думи в текста като “подобно на “, “и”, “и т. н.”
 • Започва да разбира, че напечатаният текст съдържа някакво послание.
 • Започва да разпознава букви, да чете опаковки на храни и други надписи.
 • Харесва му да му се четат забавни книги с истории.
 • Може само да чете прости текстове.

Техники за приобщаване на детето към книгата

 • Да му се чете на глас и разказват случки всеки ден.
 • Да се запише за читател на библиотеката и да я посещава редовно. Да взима оттам песни и книжки в рими.
 • Да избира книги, които са написани в рими и които съдържат по-дълги изречения, онагледени с илюстрации.
 • Да чете в рими и заедно с детето да се пеят песни.
 • Говорете по-често с учителите на детето за неговите занимания.
 • Нека Вашето дете Ви гледа как четете и работите.
 • Обяснявайте на детето, защо четете ежедневно.
 • Намирайте време всеки ден, за да го разпитвате за училището и времето, прекарвано там.
 • Окуражавайте Вашето дете да се опитва да пише прости текстове, помагайки си с книгите.
 • Слушайте детето, когато говори.

О б щ и   с ъ в е т и   з а ч е т е н е т о

 1. Избирайте спокойно място за четене.
 2. Четете на глас поне 15 мин. на Вашето дете.
 3. Изберете подходящо време и място за ежедневно четене, които да се знаят от детето. Не се препоръчва това да бъде времето преди лягане.
 4. Разговаряйте с детето, когато играете и когато извършвате съвместни дейности.
 5. Посещавайте библиотеки и книжарници със своето дете, за да слушате приказки или да избирате книги за вкъщи.
 6. Запишете себе си и детето за читател на библиотека.
 7. Намерете подходящо място за четене и писане вкъщи за Вашето дете.
 8. Пазете тези книги, които Вашето дете намира за ценни.
 9. Пазете цветните моливи, маркерите и хартията, които са ценност за Вашето дете.
 10. Пазете книгите и нещата за писане, дори когато напускате дома си, за да може Вашето дете да чете и пише, където и да се преместите.
 11. Покажете на Вашето дете как се чете всеки ден за удоволствие и за нуждите на работата.
 12. Поставете на видно място напечатани думи в дома.
 13. Говорете с децата си за техния опит.
 14. Окуражавайте Вашето дете да чете независимо по какъв начин - да чете думи, които са действително написани или такива, които то си измисля от разказваните му до момента приказки.
 15. Набележете пред детето устно нещата, за които искате да говорите.
 16. Говорете с детето за това, което четете в момента.
 17. Слушайте детето.
 18. Говорете с него каква полза имате Вие от четенето всеки ден.
 19. Разговаряйте ежедневно с детето как е протекъл денят му. Обяснете му и Вие какво правите или работите.
 20. Направете четенето приятно като използвате различни интонации на гласа за различните части от текста.
 21. Говорете за книгите, които четете на детето. Помагайте му да прави изводи от прочетеното.

ЕКИПЪТ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦКОМПЛЕКС НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ – АЛБЕНА ВИ ЖЕЛАЕ УСПЕХ В УСИЛИЯТА ДА НАПРАВИТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ ПРИЯТЕЛ НА КНИГАТА И ЧЕТЕНЕТО!