Знаете ли, че...

deninfo

Световният ден на информацията за обществено развитие се отбелязва на 26 ноември. Той е обявен през 1972 по инициатива на Международната академия за информация. Тя е със статут на Генерален консултант в икономическите и социални съвети на Организацията на обединените нации.

Информацията е разпространение на новини сред хората - в писмен вид, устно или чрез различни технически средства.

Информационната компетентост е сред най-важните компетентности за съвременния човек. Основната цел е да се обърне внимание на целия свят за информация на общество, предоставяни от Интернет и новите технологии. Датата също има за цел да помогне за намаляване на цифровото разделение.