<- Назад

Политика на работа с непоискани дарения при комплектуването на библиотечните колекции

на Библиотечно-информационния комплекс

на Висше училище „Международен колеж” - Албена

При пристигане в Библиотечно-информационния комплекс /БИК/ на Висше училище „Международен колеж” – Албена на непоискано дарение, след обстойно преглеждане директорът на БИК взема решение за него. През 2008 г. Секцията по комплектуване към ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) публикува “Дарения за колекциите: Насоки за библиотеките”, ИФЛА, 2008 (http://archive.ifla.org/VII/s14/nd1/Profrep112.pdf). В нея се казва: “Библиотеките биха могли да приемат непоискани дарения, но без условия, така че библиотеката да реши дали наистина се нуждае от подарения материал.”

Защо БИК си запазва правото да определя от какви дарения има нужда?

Библиотечните колекции не са елементарен механичен сбор от закупени, дарени или получени като библиотечен книгообмен документи. Те трябва да съдържат заглавия, подходящи само за потребителски групи на БИК. Подборът на заглавия се съобразява с политиката на комплектуване на библиотечния фонд на Библиотечно-информационния комплекс. Тя определя тематичния и хронологичния обхват на документите, тяхната екземплярност, както и вида носители на информация. Критериите за подбор както за покупки, така и за дарени документи, се определят от потребностите на потребителите, които обслужваме.

Как постъпваме?

1. Приемаме и инвентираме дарените документи, т.е., включваме ги в нашите колекции.

Или

2. Приемаме дарените документи, но със съгласието на дарителя ги преразпределяме за друга библиотека.

Или

3. Приеме дарените документи, но със съгласието на дарителя ги предлагаме за разпродажба, както процедираме с отчислените книги. Средствата от разпродажбата могат да бъдат използвани само и единствено за покупка на нови бибилотечни документи, абонамент, консумативи или оборудване на БИК.

Или

4. Приемаме дарените документи, но със съгласието на дарителя ги предаваме за вторични суровини. Средствата от предавенето им могат да бъдат използвани само и единствено за покупка на нови бибилотечни документи, абонамент, консумативи или оборудване на БИК.

Разбира се, към едно дарение може да има комбиниран подход - някои документи да влязат в колекциите, други да се преразпределят за други библиотеки, трети да се предложат за разпродажба, а четвърти да се предадат за вторични суровини.

 

<- Назад