<- Назад

Пътят на даренията

Уважаеми дарители,

Бихме желали да Ви информираме за пътя на приемане на дарения от документи в Библиотечно-информационния комплекс на Висше училище Международен колеж – Албена. Надяваме се,че Вие разбирате и приемате нашите професионални правила за поддържане на библиотечните колекции – това, че голямото количество книги и други документи не винаги помага на библиотеката и нейните читатели, че обработката и съхранението на материали, които не отговарят на профила й, струват пари, време и място, които никоя библиотека не може да си позволи. Ние имаме изградени и поддържаме добри партньорски връзки с потенциални и реални дарители, защото имаме добре обоснована политика на комплектуване чрез дарения и се стремим да поднасяме ясна информация на дарителите.

Ако Вие желаете да бъдете наш дарител,

 • Умоляваме Ви да ни предоставите предварителен списък на документите, които желаете да ни подарите, с тяхната цена;
 • Умоляваме Ви да приемете уговорката, че БИК е отворен за дарения, но не може да приеме всичко, а само онези документи, които отговарят на текущите нужди и приоритети на читателската аудитория;
 • Умоляваме Ви да приемете условията за параметрите на приеманите дарения
  • тематичен обхват – областите на специалностите и изучаваните в тях дисциплини
  • хронологичен обхват – последно издание или антикварни екземпляри
  • физическо състояние – запазени екземпляри
  • Умоляваме Ви да се запознаете с нашата политика относно непоискани дарения Виж тук

Ако Вие станете наш дарител,

 • Ако предоставените документи не са остойностени в списъка, изготвен от дарителя, Комисия за остойностяване на документи, постъпили без цена, назначена със заповед на Президента на ВУМК
 • Дарените от Вас документи ще бъдат вписани в нашия електронен каталог;
 • Всеки дарен документ ще получи печат „Дарение от ...” с Вашето име и годината, когато е направено дарението;
 • Ще бъде изработен списък на дарението;
 • Ще бъде съставен в два екземпляра Договор за дарителска дейност;
 • Вие ще получите екземпляр от договора за дарителска дейност, придружен от списък на дарените документи, който през следващата календарна година можете да приложите към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, да отразите дарение с код 05, за да получите съответното данъчно облекчение
 • Вашето име ще бъде вписано в списъка на дарителите в сайта на Библиотечно-информационния комплекс; Виж тук
 • Вие имате право във всеки момент да се интересувате от съдбата на дарените от вас документи;
 • Добре е да знаете, че БИК си запазва правото да отчислява дарени документи по общия ред на прочистване на библиотечните колекции – остарели по съдържание, физически изхабени, промяна на профила на комплектуване на колекциите.

<- Назад